Įkvėpti ateities

Skulptūrėlė, sukurta Ateitininkų federacijos nominacijoms „Įkvėpti ateities“. Apdovanojimai įteikti 2018 metų vasarą Berčiūnuose, Ateitininkų federacijos sąskrydyje, švenčiant Lietuvos šimtmetį.