Rožinio slėpinių parkas ir rekolekcijų namai Guronyse

Rožinio slėpinių parko ir rekolekcijų centro kompleksas, skirtas kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimui, įkurtas jo tėviškės laukuose.